Alkylnitrity

V současnosti se používá pod, sexuálním nadšencům známým názvem poppers y, více různých alkylnitritů. To proto, že všechno to jsou vlastně estery kyseliny dusité s různými alkoholy. Přitom ta, pro sex významná funkční skupina, je ve všech těchto látkách stejná. Je to stále jenom některý z izomerů alkoholů, které při reakci s kyselinou dusitou (vzorec HONO – neplést s hovnem!), tvoří právě obecně alkylnitrity a vodu. Ta funkční skupina  je v alkylnitritech ONO. A je stejná u všech alkoholů, které pro esterifikaci použijeme. Takže amylnitrit a propylnitrit mají úplně stejnou funkční chemickou skupinu, která pak působí v krvi sexuchtivého jedince.

Izomery pro rozkoš

Často čteme název isoamylnitrit, isopropylnitrit. Proč? Není to nic jiného, než vyjádření toho, že alkylnitrity tvoří různé izomery – tedy látky totožného chemického složení, ale rozdílného geometrického uspořádání jednotlivých molekul. Na věc a účinek to nemá žádný vliv.

Alkylnitrity
4.2 (84%)5